yiheng

加熱磁力攪拌器/恒溫磁力攪拌器

分類描述

上海一恒彩頁

上海一恒加熱磁力攪拌器/恒溫磁力攪拌器

型号

IT-07A3

IT-09A5

IT-09A12

IT-07B3

IT-09B5

IT-09B15

IT-09C10

IT-09C15

最大攪拌容量

(H2O, 公升 )

3

5

12

3

5

15

10

20

攪拌轉速,

無極調 (rpm)

200~1800

200~1800

200~1800

加熱功率 (Max.,W)

300W

500W

1000W

300W

500W

1000W

輸入功率 (Max.,W)

350W

550W

1050W

350W

550W

1050W

50W

50W

溶液控溫

範圍 ( ℃ )

RT+5 ~ 200 ℃

工作盤控

溫範圍
( ℃ )

RT+5 ~ 320 ℃

RT+5 ~ 320 ℃

RT+5 ~ 450 ℃

溫度控制

精度

± 5 ℃

± 15 ℃

工作盤面

尺寸 (mm)

130x130

180x180

180x180

130x130

180x180

180x180

180x180

180x180

外型尺寸

(WxDxH)(mm)

150x250x110

210x330x130

210x330x130

150x250x110

210x330x130

210x330x130

210x330x130

210x330x130

單機重量 (KG)

4.0

5.0

5.0

3.5

4.5

4.5

4.0

4.0

zhongguoyiqiwang dianzitianping

上海一恒科學儀器有限公司